Vårdnad och umgänge eller vårdnadstvist

 

I samband med separation uppkommer frågor om barns boende, umgänge samt underhåll.

Det kan vara:

  • Vad är barnets bästa?
  • Har man som separerad rätt att flytta med barn till annan ort?
  • Vad krävs för att växelvis boende skall fungera?
  • Vad krävs för ensam vårdnad?
  • Lyssnar rätten på ett barn?
  • Vad är en muntlig förberedelse i tingsrätten?
  • Vad innebär ett intermistiskt beslut? 

Humanjuristernas Jur.kand Carolina Mårten åtar sig uppdrag som ombud i vårdnadstvister.