För att ett samboförhållande ska kännas tryggt så kan det vara bra att redan i ett tidigt skede av förhållandet komma överens om framtiden. Allt kan hända: separation, dödsfall (Se Testamente mellan sambor) eller om man gifter sig eller skaffar barn.

Humanjuristerna kan hjälpa er med ett dokument där ni kommit överens om fördelning vid separation och som är skrivet när relationen var god och avtalet tillkom i samförstånd. Ett sådant avtal behöver inte registreras vid någon myndighet.

Om ex.vis en av er köpt det mesta i hemmet ska ändå allt delas lika vid separation, likaså om en av er köpt bostadsrätt/fastighet i syfte att användas för gemensamt bruk. Ni kan istället avtala bort Sambolagen.

Om den ena lagt mer pengar i en gemensamt införskaffad bostad så kan ni behöva skriva skuldebrev tillsammans med samboavtal.

Det kan ibland vara nödvändigt att upprätta ett avtal, eller direkt på inköpskvittot, där det framgår vilken egendom som var och en av er köpt in eller vem som betalat egendomen.

Mellan sambor förekommer ibland ägande där båda parter medverkat ekonomiskt men bara den ena blivit registrerad för köpet. Då kan begreppet dold äganderätt förekomma.