Det nya arvsförordningen trädde i kraft den 17 augusti 2015. Vi rekommenderar ALLA som bor utomlands delar av året att skriva testamente!