Från den 1 juli 2017 gäller lagen om framtidsfullmakter (Lag 2017:310).  Den innebär en lagstadgad rätt för privatpersoner att upprätta en fullmakt som blir giltig när man på grund av olycka, sjukdom eller liknande inte längre kan ta hand om sina personliga och ekonomiska angelägenheter. Fullmakten utställs alltså för ett eventuellt framtida behov.

 

Att tänka på när man upprättar en framtidsfullmakt:

Överväg noga innehållet i fullmakten. Innehållet kan också behöva ses över med jämna mellanrum. 

Fullmakten kan alltid ändras och återkallas.


• Det är möjligt att ange i fullmakten att en domstol ska fatta beslut om att fullmakten ska träda i kraft.


• Framtidsfullmakten kan/bör innehålla villkor för gåvor. 


• Om ersättning ska utges till fullmaktshavaren för dennes
arbete, så ska Framtidsfullmakten reglera detta belopp.


• Framtidsfullmakten kan innehålla krav på granskning och redovisning
av fullmaktshavarens åtgärder. En personlig "granskare" kan utses.


• Fullmaktshavaren kan ange när fullmakten ska upphöra att gälla. Ex.vis vid dödsfall.