Humanjuristerna har lång erfarenhet av att upprätta privatdeklarationer. Om det avser deklaration för ett dödsbo som vi tagit hand om, så ingår deklarationen som en naturlig del i vår hantering.

Deklarationen kan ofta utgöra ett bra underlag vid såväl bouppteckning som bodelning. I den finns då uppgifter om exempelvis uppskjuten vinst på försåld bostad.