Äktenskapsförord

 

Innan man gifter sig eller under äktenskapet kan parterna upprätta äktenskapsförord. På vis kan parterna själva bestämma om de inte vill ha giftorätt i varandras egendom överhuvudtaget eller att endast att viss egendom ej skall omfatta av giftorätten. Genom att upprätta äktenskap kan ni själva bestämma hur just ni vill att egendomsförhållandena skall se ut i ert äktenskap dvs. vilken egendom är man skyldig att dela vid en eventuell separation. Det är viktigt att veta att äktenskapsförord inte är hugget i sten utan kan ändras om båda makarna så önskar.

 

Det finns dock vissa formkrav som måste iakttas. För att ett äktenskapsförord skall vara giltigt, måste det vara skriftligt och undertecknat av bägge makarna samt registreras hos Skatteverket.

 

Humanjuristerna hjälper dig att få ett korrekt äktenskapsförord och ordnar registrering hos Skatteverkets Äktenskapsregister.