Våra medarbetare

 

 

Örjan Swing, företagets ägare och VD

 

E-post: swing@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-583800

 

Erfarenhet: Huvudsaklig erfarenhet av bouppteckning och testamenten. 

 

Uppdrag:  Sedan många år föredragshållare. 

Flitigt anlitad föredragshållare hos föreningar om arv och testamente. Regelbundet engagerad av Anhörigcentrum i Uppsala.

 

 

 

 

 

 

Jur.kand. Carolina Mårten

 

E-post: marten@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0709-216902

 

Erfarenhet: Skatteverkets utlandsavdelning, Familjens jurist AB, Humanjuristerna AB

 

Uppdrag: Carolina åtar sig uppdrag de flesta uppdrag inom familjerättens områden och har mångårig erfarenhet från förordnanden genom Tingsrätten som boutredningsman och bodelningsförrättare. Idag huvudsakligen inriktad på bodelningar vid skilsmässa samt frågor kring vårdnad och umgänge.

 

 

 

 

 

 

Jur.kand Miriam Tallroth

 

E-post: tallroth@humanjuristerna.com

 

Direkttelefon: 0702-285156

 

Erfarenhet: Mångårig erfarenhet i Förmynderskapsfrågor på Överförmyndarförvaltningen i Uppsala och Stockholm.

 

Uppdrag: Specialist inom området bouppteckning, arvskifte, testamente, framtidsfullmakt samt övriga familjerättsliga frågeställningar. 

Håller ofta och gärna föredrag om Framtidsfullmakt.